Na obrazech z mobilních telefonů se objevují dívky (blondýny), které si zakrývají obličej.

Když si jakýmkoliv způsobem zakrýváme tvář, přerušujeme tím tok běžné sociální komunikace.

Dosud rozpoznatelný jedinec se stává anonymní bytostí. Shodil svůj sociální kostým, a "stal se tak svobodným a schopným navázat kontakt s jinými silami, s jinými světy - světy lásky a smrti".
Claude Lévi-Strauss