Radka Müllerová

Contemporary visual artist who works with new media, digital photography and installations most cases in a social subtext.
In 1997 - 1999 she worked at the Design Centre Ohno in the northeast of the island of Honshu in Japan. After her return, she worked as a atelier lecturer New Media II at the Academy of Fine Arts in Prague and the Faculty of Art and Design in Ústí nad Labem. She cooperates with the National Gallery in Prague, where she is represented in the permanent collection. In 2008 participated in the project, the Education Department of the National Gallery - Veletržní Palace called ICT and contemporary art in art education in secondary schools, where as the artist she has prepared her own program
https://www.artcrossing.cz/index.html . In 2011 she defended her Ph.D. on theme "The reach and influence of pop music to teenagers" that notes the ideal of rules and taboos of contemporary youth. She worked as an art teacher at the grammar school in Duchcov and her teaching experience was mediated the Department of Art Culture, the Faculty of Education, University of Jan Evangelista in Ústí nad Labem. Now works only on her own projects, studies the sumi-e, calligraphy, classical woodcut and she dreams in Japan.
Současná vizuální umělkyně, která pracuje s novými médii, digitální fotografií a instalací většinou se sociálním podtextem.
V letech 1997 - 1999 pracovala v Designu
centru Ohno na severovýchodě ostrova Honshu v Japonsku. Po návratu působila jako asistentka ateliéru Nová média II na Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Spolupracuje s Národní galerií v Praze, kde je zastoupena ve stálé sbírce. V roce 2008 participovala na projektu lektorského oddělení Národní galerie - Veletržního paláce s názvem ICT a současné umění ve výuce výtvarné výchovy na středních školách, kde jako umělkyně připravila vlastní program. V roce 2011 obhájila Ph.D. na téma "Dosah a vliv POPu na teenagery", které si všímá vzoru, pravidel a tabu současné mládeže. Pracovala jako učitelka výtvarné výchovy na Gymnáziu Duchcov a své pedagogické zkušenosti zprostředkovávala na katedře výtvarné kultury, pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Nyní pracuje pouze na vlastních projektech, studuje sumi-e, kaligrafii, klasický dřevoryt a sní v Japonsku.

STUDIA

 • 2006 - 2011 - Ph.D. studium - Akademie výtvarných umění v Praze
 • 1999 – 2001 - Akademie výtvarných umění v Praze, magisterské studium, Prof. Milan Knížák
 • 1993 – 1997 - Akademie výtvarných umění v Praze, bakalářské studium
  Prof. Milan Knížák a Prof. Vladimír Kokolia
 • 1988 – 1992 - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

 

VÝSTAVY

2014

 • ART MARKET, Shimin Plaza, Toyama, Japan
 • The Radiance of Stillness and Motion: Bohemian Glass
  from the Collection of the Museum of Decorative Arts in Prague, Suntory Museum of Art, Tokyo, Japan

 • The Waking Dragon, National Gallery in Prague, Kinsky Palace, Czech
 • Saka-no Machi Art in Yatsuo 2014, Yatsuo, Toyama, Japan

2013

 • Saka-no Machi Art in Yatsuo 2013, Yatsuo, Toyama, Japan
 • The 7th Snow Design Competition - Nakaya Ukichiro Museum of Snow and Ice, Kaga, Ishikawa, JAPAN
  第7回 雪のデザイン賞入選作品展 開催

  奨励賞 INCENTIVE AWARD, Japan

2012

 • ŠIKANA, Galerie UFFO Trutnov
 • 11. Mezinárodní sympozium malby na porcelán - TRADICE A MOŽNOSTI, Dubí, Teplice

 • BPDP 2012, CPI CITY CENTER, Špitálské náměstí 3517-A617/1, Ústí nad Labem

2010

 • TRANSFORMACE EXPRESE, Galerie Vojtěcha Preissiga ve Světci
 • REALITA, Zámek Skalička, Zábřeh na Moravě
 • SKLO KLASIK, Letohrádek královny Anny, Praha
 • TRADICE A MOŽNOSTI, Regionální muzeum Teplice, 10. ročník mezinárodního sympozia malovaní kobaltem pod glazuru
 • MAN AND WOMAN SHOW, The Museum of New Art, Pärnu, Estonsko
 • FORMÁTY TRANSFORMACE 89-09 Sedm pohledů na novou českou identitu – Dům umění města Brna
 • Formate der Transformation - Museum auf Abruf Výstava Domu umění ve vídeňském - MUSA (Museum auf Abruf) Felderstraße 6-8, Wien 1

 

2009

 • VKV -Velmi křehké vztahy - obraz rodiny v současném umění, Praha
 • VKV -Velmi křehké vztahy - obraz rodiny v současném umění, Galerii Armaturka, Ústí nad Labem
 • CROSSING BORDERS, Glasmuseet Ebeltoft, Denmark


2008

 • HOW MANY TIMES, together with Stanislav Müller, Beuron´s Chapel, Teplice, CR


2006

 • SAFE, Karlín Studios, Prague, CR


2005

 • Prague Bienale – NG Praha
 • CZECH-NIPPON U35 – 20 ARTISTS COLLABORATION EXHIBITION, Yokohama, Japonsko

 


2004

 • PIMP´S MEMORY GAME, E-Galerie Holec, www.galerieholec.cz
 • WITHIN REACH, Home Gallery, Prague, CR
 • KABUKI STAR , Galerie Raketa, Ústí nad Labem, CR


2003

 • ART CUBICLE – Project in progress 2003-2005, Home Gallery, Prague, CR
 • PRAGUEBIENNALE 1 – Youngest, National Gallery, Prague, CR
 • CLICK, NM2 - school of Veronika Bromova, Policka, CR


2002

 • Coop 2002 – Bucharest, Romania
 • ZVON 2002- Fourth Biennial of Young Artists, Prague,CR
 • UNIVERSE, Gallery Pokorna, Jansky vrsek, Prague, CR
 • 11th International Symposium on Electronic Art, Nagoya, Japan
 • Art Primeur, Dordrecht, Holand


2001

 • ASU2 – Labin, Croatia
 • Internet Kunst Preis - Net-Z-Lab, Germany
 • PRO TEBE/FOR YOU, National Gallery, Prague, CR


2000

 • „STORY“, NOD – ROXY, Prague, CR
 • Ar(T)esco, Prague, CR

1999

 • The Czech Art Festival in Tokyo, Japan
 • Cube, Morioka, Japan
 • Design Center, Ohno, Japan; glass work - The Spring Wind from Prague

 

 

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH:

2013 – Nakaya Ukichiro Museum of Snow and Ice, 
              Kaga, Ishikawa, JAPAN
2010 – UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE

2009 – Glasmuseet Ebeltoft, Denmark

2002 – Národní galerie v Praze
 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ REALIZACE:

2007 – Národní galerie v Praze, projekt Art Crossing, začlenění IT do výuky výtvarné výchovy na středních školách
2002 – ISEA, Nagoya, Japonsko, performance
2001 – spolupráce s Fujitsu-Siemens na realizaci výstavy PRO TEBE, Malá dvorana Veletržního paláce Národní galerie v Praze
1999 – realizace malovaných misek pro Design Centrum Ohno, Iwate Japonsko

PRAXE:

 • Od 2005 - Gymnázium Duchcov, učitelka Vv, EsS, IVT a počítačová grafika
 • 2001 – 2004 - Akademie výtvarných umění v Praze, asistentka ateliéru Nová média II a lektorka pro počítačovou animaci 2D
 • 2003 – 2006 - Fakulta umění a designu, Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, asistentka a vyučující předmětu ANIMACE A WEB – Macromedia Flash a Dreamweaver, digitální ateliér
 • 1999 – 2002 – Časopis Umělec, nakladatelství Divus, Praha
 • 2000 – 2001 – Galerie Rudolfinum, webmaster virtuální galerie
 • 1997 – 1999 – Design Centrum Ohno, Iwate, Japonsko, designér a lektor sklářských technik

SPONZOŘI

DÍLČÍCH PROJEKTŮ

V této části bych ráda poděkovala všem uvedeným za jejich laskavost a vstřícnost