2013 - SUMI-E / study

Sumi-e Art of Painting is more than an art;
it is the path to peace and harmony.

.:. My HAPPY ROOM - ...the time when Ella is in Happy room ... I´m listening JP radio... .:.

"Sumi" means "black ink" and "e" stands for "path, street, road" as well as "art of painting". The "Freestyle Art of Ink Painting" consists of powerfully hushed, quickly dashed off lines. It expresses the Zen-belief, that enlightenment can come at the speed of a flash of lightning. What is only indicated or even omitted is often more important and more expressive than what is actually painted. The austerity of means, the reduction to the essential is the heart of  Sumi-e painting.

Podrob se a budeš ucelen,
ohni se a budeš napřímen,
vyprázdni se a budeš naplněn,
opotřebuj se a budeš obnoven,
chtěj málo a budeš obohacen,
chtěj hodně a budeš jen zmaten.
Proto moudrý žije v souladu s Taem
a jde ostatním příkladem:
Nepředvádí se a proto září,
nevyvyšuje se a proto je ctěn,
neprosazuje se a proto trvá,
nesváří se a proto vítězí.
Staré rčení říká, "prohrej, abys vyhrál"
Je to snad prázdná fráze?
Vzdej se všeho a budeš mít vše.

Tao-te-ting