DRAWING 2013

THEY NEED TO KNOW THEY BELONG TO SOMEWHERE
Potřebují vědět, že někam patří

 

ANY SOCIAL CONTACT IS IMPORTANT
Jakýkoliv sociální kontakt je důležitý

MAY NOT THINK OF WHAT EVERYTHING ELSE MUST BE DONE
Nemusí myslet na to, co ještě musí

FEEL FREE TO FIND IN YOUR NEIGHBORHOOD LIKEMINDED MOTHER
Nebojte se nalézt ve svém okolí podobně smýšlející matku  
 


RESULTS OF THE WORK BRINGS SATISFACTION AND INCREASE CONFIDENCE
Výsledky práce přinášejí uspokojení a zvyšují sebedůvěru