AIZOME - あいぞめ

MODROTISK / BLUEPRINT

  • in cooperation with Blueprint DANZINGER https://modrotisk-danzinger.cz/

    Blueprint workshop dates in Olešnice in Moravia since 1816. It is one of the oldest methods of printing flax and cotton canvas later. This is done using the original wooden hand forms, then the fabric dyed in indigo color. This technology is carried unchanged from 1849. The secret of dyeing Danzinger family dates back to the 16th century.
     

  • ve spolupráci s Modrotisk DANZINGER - https://modrotisk-danzinger.cz/
    Modrotisková dílna se datuje v Olešnici na Moravě již od roku 1816.  Jedná se o jeden  z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna.  K tomu se používájí původní dřevěné ruční formy, následně se látka barví v barvě indigo. Technologie výroby se provádí beze změn od roku 1849.  Tajemství barvířství rodiny DANZINGER sahá až do 16. století.